Учения

Iudaismul mesianic nu este Iudaism rabinic și nici Creștinism! Există evrei care cred în Adon Yeshua HaMashiach și fac parte din Biserici creștine sau urmează crezul unei denominațiuni creștine, aceia sunt evrei creștini. Și suntem noi, evreii mesianici care practicăm Iudaismul în forma ei de Iudaism Mesianic (care este complet diferit de toate confesiunile creștine și de cele Iudaice rabinice).