Învățături

Învățături

Iudaismul mesianic nu este Iudaism rabinic (mozaic) și nici Creștinism! Evreii care cred în Adon Yeshua HaMashiach și fac parte din Biserici creștine sau urmează, practică doctrinele și crezul unei denominațiuni creștine, sunt evrei creștini. Chiar și aceia care se numesc mesianici. Dar, evreii mesianici (autentici) suntem aceia care practicăm, de fapt continuăm crezul practicat și transmis de Adon Yeshua HaMashiach, adică Iudaismul în forma ei de Iudaism Mesianic (care este complet diferit de toate confesiunile și doctrinele creștine dar și de cele Iudaice rabinice). El nu a înființat o nouă religie, El a împlinit și completat crezul iudaic stabilit de Adonay Elohim în și prin Tanach (Primul legământ). Și din moment ce Iudaismul ortodox se mai numește și Iudaism rabinic, fiind dezvoltat pe baza doctrinelor rabinilor, Iudaismul mesianic se mai numește și Iudaism apostolic, fiindcă s-a dezvoltat de către și pe baza revelațiilor, învățăturilor și doctrinelor Shlichimilor / Apostolilor evrei. Regulile de viață practică a iudiasmului rabinic (stabilite la Yavne) sunt cuprinse în ceea ce se numește Halachah / Umblarea iar regulile de viață și crez în Adon Yeshua HaMashiach (stabilite la Yerushalayim) sunt cuprinse în crezul care conform Scripturilor se numește HaDerech / Calea. Pentru cei interesați de învățăturile Shlichimilor / Apostolilor și de crezul evreiesc mesianic, acestea sunt publicate (deocamdată în limba română) pe pagina D-lui Shaliach David, președintele federației noastre, aici: https://shlichut.eu