SHABBAT-ul este prima dintre sărbătorile poruncite de Adonay spre a fi ţinute de Poporul lui Elohim. 

Întru început, când Adonay a creat lumea, singurul termen căruia-i este asociat cuvântul קדוש – kadosh – este ziua a şaptea. Dacă EL a sfinţit această zi cine credeţi că a avut îndrăzneala să pângărească această zi, cine altul decât potrivnicul lui Adonay…