ROSH CHODESH NISAN

   „HaShem a vorbit lui Mosheh şi Aharon în ţara Egiptului zicând:

Această lună va marca începutul lunilor; ea va fi pentru voi prima lună din an.” – Shemot 12:1,2.

     Prima poruncă dată de HaShem poporului evreu avea în vedere stabilirea începutului lunii Nisan (care nu era încă numită „Nisan”, ci doar „prima lună”). Până în acest moment calendarul era în mâna lui HaShem. Începând cu acest moment calendarul ebraic a fost plasat în mâinile poporului evreu.

Nisan şi Rosh Chodesh Nisan şi legătura cu celelalte luni ale calendarului:

1 – Nisan (30 zile)  – Rosh Chodesh (Capul/începutul lunii); 2 – Iyar (29 zile); 3 – Sivan; 4 – Tammuz; 5 – Av; 6 – Elul; 7 – Tishrei; 8 – Cheshvan; 9 – Kislev; 10 – Tevet; 11 – Shevat; 12 – Adar (în anumiţi ani avem două luni Adar, deci Adar I şi Adar II).

       Această zi a fost aleasă de HaShem ca ziua Inaugurării Mishkan-ului, Cortul Întâlnirii care a fost folosit în pustie şi în Ţara Israel înainte de zidirea de către Shlomo haMelech (Împăratul Solomon) a primului Beit HaMikdash.

Rosh HaShannah din cinci considerente

       Prima zi a lunii Nisan este Rosh HaShannah din următoarele cinci motive:

1 – Împăraţii lui Israel – domnia lor se socotea de la întâi Nisan, astfel încât dacă un împărat îşi începea domnia la sfârşitul lunii Adar, odată cu începerea lunii Nisan se considera că deja-i în al doilea an de domnie.

2 – Sărbătorile cu pelerinaj – Sărbătoarea care are loc în luna Nisan, Pesach – Paştele, este considerată prima dintre cele trei sărbători cu pelerinaj (Pesach, Shavuot şi Sukkot).

3 – luna de zile – Nisan este considerată prima dintre luni. Torah se referă la următoarele luni ca a doua, a treia, a…. doisprezecea raportat la prima lună.

4 – ani bisecţi – Tribunalul poate proclama un „an bisect” doar până la întâi Nisan. Odată ce această dată a sosit timpul pentru declararea anului bisect a trecut.

5 – donaţia de shekalim – toate darurile comunităţii aduse după întâi Nisan sunt considerate ofertă pentru anul curent; shekalim (ofertele) pentru anul trecut nu mai sunt folosite pentru acest scop.