În România există comunităţi de evrei care cred că Yeshua HaMashiach (Iisus Hristos) este Mesia, însă ei îşi păstrează identitatea iudaică. Aceştia se numesc evrei mesianici şi, asemenea shlichimilor (apostolilor) lui Mashiach Yeshua (Iisus Hristos), doresc să vestească ha’B’sorah (Vestea Buna) tuturor oamenilor.

   Iudaismul mesianic este acel crez care a fost practicat de către primii credincioşi (ucenicii, shlichimi şi enoriaşii de rând) ca şi o continuare a Iudaismului Mozaic, la care se adăugă credinţa personală şi colectivă în Salvatorul lui Israel, adică în Yeshua HaMashiach (Iisus Christos). Practic, este prima formă religioasă lăsată de Salvatorul lui  Israel, şi a întregii lumi, care a existat sub această formă, până şi după apariţia creştinismului. În cadrul Iudaismului Mesianic se restaurează şi se trăieşte în mod practic identitatea evreiască a credinciosului care este compusă din crez, limbă, cultură şi istorie. De aceea, în cadrul Iudaismului Mesianic avem comunităţi şi congregaţii evreieşti mesianice ca formă de organizare, iar clădirile pentru desfăşurarea serviciului religios sunt sinagogi şi nu biserici.