Rólunk

Rólunk

A mi Messiási zsidó hitközségünk 1999-ben indult egy helyi messiási zsidó közösséggel Nagyváradon, Romániában. Eme Hitközség alapításának alapja a Kitvey HaKodesh (Szentírás) volt.

Hivatalosan, az első Messiási Zsidó Hitközség néhány évvel később alakult meg. Jelenleg Romániában és a Moldovai Köztársaságban vannak hitközségeink, valamint a jövőben több hitközösséget szeretnénk létrehozni mind Romániában, mind a környező országokban, de más, távolabbi országokban is. Az új helyi hitközségek létrehozása mellett nyitottak vagyunk más hitközségek vagy közösségek felé is, melyek csatlakozni akarnak hozzánk azzal céllal, hogy integrálódjanak Hitközségünkbe vagy közreműködjenek velünk.

Nyitottak vagyunk az együttműködésre, közreműködésre mind az ortodox zsidó szövetséggel vagy hitközségekkel, mind az (keresztény) egyházakkal és más zsidó vagy keresztény szervezetekkel, formációkkal.

Szövetségünk és hitközösségeink vezetői zsidók, viszont tagként nem zsidókat is szívesen fogadunk, összhangban a HaBrit HaChadashah-val / Új Szövetséggel. Hasonlóképpen, jó kapcsolatot ápolunk más keresztény felekezetekkel is, akikkel minden évben részt veszünk közös imatalálkozókon és egyéb rendezvényeken.

Messiási zsidó szövetségünk elnöke Shaliach David, aki más vezetőkkel és szolágókkal együtt szövetségünk alapítói. Szövetségünk idővel nemzetközivé vált. Néhány évvel megalakulása után David úr, szövetségünk elnöke hivatalosan is belépett a Shaliach, szövetségünk zsidó Apostolának elhívásába a HaBrit HaChadashah / Új Szövetség alapján.

Nagyváradon, Romániában működik az első messiási zsinagóga Romániából a második világháború után. Az épület igazán jelentős helyen van. Abban az utcában található, amely az egykori zsidó gettó része volt, és ahol kivégzés céljából a népünkből származókat szállító vonatok haladtak el. Körülbelül 27260 zsidóról van szó, köztük több ezer gyermek, nő és idős. Emberek, akiknek az volt az egyetlen bűnük, hogy zsidók voltak. Tehát ezen az utcán, amely egykor a biztos halált jelentette zsidó népünk számára, most egy messiási zsinagóga van, amely örök életet jelent zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt. Ezt az utcát jelenleg „Evreilor Deportați” (A Deportált Zsidók) utcának hívják.

Szövetségünket azért alapítottuk, hogy egyesítsük a hozzánk tartozó messiáshívő zsidó hitközségeket Romániában és külföldön, és hogy olyan szellemi és doktrinális mérföldkő legyen, amely helyesen képviseli az eredeti messiási Judaizmus hitvallását Romániában és külföldön, ahol jelen vagyunk vagy ismertek.

Elsődleges célunk, hogy visszaállítsuk az eredeti hitvallást, ahogyan az az első shlichim (zsidó apostolok) idejében volt, a jelen időkhöz való szükséges alkalmazkodással, beleértve a Shaul HaShaliach (Pál apostol) által felsorolt 5 fő szolgálatot az Efesim (Efézusbeliekhez írt levél) 4:11-ben, ahol meg van írva: “És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket hírdetőkül, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul.”

2019-ben Nagyváradon először rendezték meg világi múzeumban a rólunk, messiási zsidókról és hitvallásunkról szóló állandó kiállítást. A kiállítás címe: A Messiási Zsidó Hitközség.