!!! ברוכים הבאים

B’ruchim ha’baim !!!

Bine aţi venit  !!!

Săptămâna 03-09 AV 5778 

    15-21 iulie 2018

Parashat D’varim – דברים

Torah: D’varim 1:1 – 3:22

Haftarah: Y’sha’yahu 1:1-27

Ha’Brit Ha’Chadashah: Maasey Ha’Shlichim 9:1-21

                   

             Ultima carte din Torah, cele cinci cărţi ale Sfintelor Scripturi, scrise de Mosheh, se numeşte דברים – Devarim – cuvinte, titlu ce provine din fraza אלה הדברים – eleh ha’devarim – acestea sunt cuvintele… (continuare)