Despre noi

Comunitatea noastră a evreilor mesianici a început în 1999 cu o congregație evreiască mesianică locală în orașul Oradea, România. Baza pe care s-a constituit această Comunitate a fost Kitvey HaKodesh (Sfintele Scripturi).

În mod oficial, prima Comunitate a Evreilor Mesianici a fost înființată câțiva ani mai târziu. În prezent avem comunități în România și în Republica Moldova, iar pe viitor, se dorește înființarea mai multor comunități atât în România cât și în țările din jur, dar și în alte țări, mai îndepărtate. Pe lângă înființarea de noi comunități locale, suntem deschiși și față de alte comunități sau congregații care doresc să ni se alăture cu scopul de a se integra în comunitatea noastră sau de a colabora cu noi.

Suntem deschiși pentru cooperare, colaborare atât cu federația sau comunitățile evreiești ortodoxe (mozaice), cu bisericile (creștine) cât și cu alte organizații, formațiuni evreiești sau creștine.

Liderii federației și ai comunităților noastre sunt evrei, iar ca membri sunt primiți și neevrei, în concordanță cu HaBrit HaChadashah / Noul Legământ. Deasemenea, păstrăm o relație bună cu celelalte confesiuni creștine, cu care participăm în fiecare an la întruniri comune de rugăciune și alte evenimente.

Președintele federației noastre evreiești mesianice este Shaliach David, care împreună cu ceilalți lideri și lucrători sunt fondatorii federației noastre. Federația noastră, în timp, a devenit internațională. La câțiva ani după înființare, dl. David, președintele federației noastre a intrat oficial în chemarea de Shaliach, de Apostol evreu al federației noastre conform HaBrit HaChadashah / Noului Legământ.

În Oradea, România funcționează prima sinagogă mesianică din România după cel de-al doilea război mondial. Clădirea se află într-un loc foarte semnificativ. Se află pe strada care făcea parte din fostul ghetou evreiesc și pe unde treceau trenurile care transportau pe cei din poporul nostru, care erau duși la exterminare. Este vorba de cca 27260 de evrei, dintre care mii de copii, femei și bătrâni. Oameni, a căror vină a fost că erau evrei. Așadar, pe această stradă care cândva a însemnat moartea sigură pentru poporul nostru evreu, există acum o sinagogă mesianică care înseamnă viață veșnică atât pentru evrei cât și pentru neevrei. Această stradă în prezent se numește strada „Evreilor Deportați”.

Federația noastră s-a înființat cu scopul de a uni comunitățile evreilor mesianici din România și cele din străinătate care aparțin de noi și pentru a fi un punct de reper spiritual și doctrinar care să reprezinte corect crezul Iudaismului mesianic autentic în România și în străinătate, unde suntem prezenți sau cunoscuți.

Scopul nostru primordial este restaurarea crezului original, așa cum a fost el pe vremea primilor shlichimi (apostoli evrei) cu adaptarea necesară vremurilor de acum, inclusiv a celor 5 slujiri principale enumerate de Shaul HaShaliach (Apostolul Pawlos) în Efesim 4:11., unde este scris: ”Și El a dat pe unii: shlichimi și pe unii: profeți și pe unii: vestitori și pe unii: păstori și pe unii: învățători.”

În anul 2019, la Oradea, s-a înființat, în premieră mondială, într-un muzeu secular, expoziția permanentă despre noi, evreii mesianici și crezul nostru. Expoziția este intitulată: Comunitatea Evreilor Mesianici.